Artvin Masaj Salonu Mutlu Sonlu Emel Hanım

Artvin Masaj Salonu Mutlu Sonlu

Artvin Masaj Salonu Mutlu Sonlu Ama ilk adların tarihsel açıdan doğru olduğu yolunda bir şüphe oluştu bende; böylece tüm yabancılar soyadıyla yanlış yönlendirilirken kendisi gerçek kişiyi her süre tanıyabilecekti, minimumından, en büyük ilgi odağı olan o tanımış olduğum kız Cordelia’da konum böyleydi – Cordelia onun gerçek adıydı, fakat gerçek soyadı Wahl değildi. Bu halde, günlüğün yine de böylesine şiirsel bir tat kazanmasını nasıl açıklayabiliriz? Bunun cevapı kolay olsa gerek.

Onun şiirle gerçeği birbirinden ayırt etmeye yetecek ölçüde varlıklı olmayan, veya dilerseniz fakir olmayan deyin, şair mizacıyla açıklanabilir bu. Şiirsellik, onun kendi kendine oluşturduğu ekstra bir şeydi. Bu fazlalık, gerçeğin ortaya koyduğu şiirsel durumlarda ona zevk veren şiirsel öğeydi; bu öğeyi şiirsel düşünüş biçiminde geri alıyordu. Bu da ikinci zevkiydi ve onun tüm yaşamı zevk üzerine kurulmuştu. İlk durumda güzel duyu öğenin kişisel olarak tadını çıkarırdı; İkincisinde ise kendi şahsının güzel duyu olarak tadını çıkarırdı.

Artvin Masaj Salonu Mutlu Sonlu

Artvin Masaj Salonu Mutlu Sonlu  İlk durumda önemli olan, kısmen gerçeğin ona verdiğinden, kısmen de kendisinin gerçeğe yüklediklerinden bencilce, kişisel bir zevk almasıydı: ikinci durumda ise kişiliği buharlaşır, o zaman da durumdan ve o vaziyet içindeki kendisinden zevk alırdı, ilkinde, elverişli bir konum, bir öğe olarak gerçeğe sürekli bir gereksinim duyardı; ikinci durumda ise gerçek, şiirsellik içinde boğulurdu. Yani ilk aşamanın meyvesi, ikinci aşamanın meyvesi olarak günlüğün ortaya çıkmasına neden olan ruh halidir; ikinci durumda kullanılan “meyve” sözcüğü birinciden birazcık farklı bir anlam taşımaktadır. Doğrusu şiirsellik, onun tüm yaşanıma egemen olan belirsizlik yardımıyla devamlı haiz olduğu bir şeydir.

Yaşamış olduğumız dünyanın ardında, uzak geri planda başka bir dünya uzanır; bu ikisi arasındaki ilişki, kabaca tiyatrodaki gerçek sahneyle, arkasında zaman vakit görülen sahne arasındaki ilişkiye benzer. İncecik bir tülün peşinden, gerçek dünyadan farklı özellikte, daha hafifçe, daha havai, uçuşan ağlardan oluşmuş bir dünya benzer biçimde duran bir şey görünür. Bedenleri gerçek dünyada görünen çoğu kişi aslen oraya değil, diğer dünyaya aittir. Ancak insanın bu tarzda yitip gitmesi, gerçeklikten ciddi bir şekilde kopması ya sağlıklı bulunduğunun bir emaresidir veya hasta. Kendisiyle tanıştığım ama tanımadığım bu bireyin durumu İkincisine uyuyordu. Kendisi gerçeğe ilişkin olmadığı halde gerçekle çok ilgiliydi.