Artvin Masaj Salonu

Artvin Masaj Salonu

Artvin Masaj Salonu Daha açık bir anlatıma geçmek istiyordum. Başlangıçta ne olursa olsun masumane yakınlığımızın fark ettirmeden hangi aşamalarla şekil değiştirdiğini, benim yaşam biçimimdeki birinden ve hepsinden öte karşıt cinsler bir araya ulaştığında kıvılcımlanmadan duramayan o elektriklenme ilkesinden beklenebileceği benzer biçimde platonik olmayan boyutlara nasıl ulaştığımızı anlatmak isterim. Burada size yalnız şunu söyleyeceğim, seneler ne sevecenliğini azaltmış, ne de onu, memnun etme gücünden yoksun bırakmıştı.

Çünkü gençliğin büyüleyen çekiciliğinden ne yitirdiyse deneyimin avantajları, tavırlarının tatlılığı ve en önemlisi anlayışa başvurarak tam yüreği bulan gönül okşayıcı sözleriyle o eksikleri telafi ediyordu. Herhangi bir art niyet taşımaksızın, sonsuz bir memnuniyetle, biraz olsun saygı duyulmaya değecek bir yönüm bulunduğunu ilk ondan öğrenmiştim. O zamana dek görmüş olduğunüz biçimde ite kaka ulaştığım öğrenim derecesini kendi kendimi yetiştirme eğitimine. Nasıl sokacağım konusundaki ilk gerekli yüreklendirme ve öğütleri ondan aldım.

Artvin Masaj Salonu

Artvin Masaj Salonu Aklın zevklerinin, bedenin zevklerinden üstün bulunduğunu fark etmeyi bana ilk öğreten de o’dur. Ve ayrıca bu zevkler birbirlerine uygunsuz düşmekten yahut birbirleriyle bağdaşamamaktan çok uzaktırlar mantığını da ilk onun. Sayesinde benimsemişimdir. Çeşitlilik ve geçişteki tatlılığın yanında, biri ötekinin hazzını göklere çıkartıp kusursuz kılmaya da. Hizmet eder, aynı zamanda saf duyumun asla tek başına ulaşamayacağı bir yüksekliğe kadar ulaşmasını sağlar. Bu beyefendi aklı başında, ehli keyif biriydi. İnsanoğlunun hazlarından utanç duymayacak kadar da bilgeydi.

Beni hakkaten asaletle sevdi, yaşlılığın tatsız bir şekilde damgalandığı o hırçınlık ve huysuzluktan da, çağın karası olan ve kendisinin de dalga geçip genç bir oğlağın oynaşmasına öykünen yaşlı bir keçiyle kıyasladığı o çocukça zevzek bunaklıktan da aynı ölçüde arınmış bir tarzla sevdi. Kısacası, yaşamın onun bulunmuş olduğu mevsiminde genel anlamda hoş kaçmayan her şey onda öyle çok üstmeşhurkle giderilmişti ki, memnun etmenin yaşlılığın gücü dışında olmadığının bir kanıtı, apaçık bir işareti gibiydi. Hiç değilse benim için o böyle bir adamdı. Iyi mi ki mevsim dışı meyve yetiştirmek daha çok beceri ve işlem gerektiriyorsa, bende onun sevgisini kazanmak için emek harcıyordum.